Dialog ayah dan anak dalam Al-Qur'an - kangzainfuad.com

Selasa, 15 Agustus 2017

Dialog ayah dan anak dalam Al-Qur'an


(Nabi Ibrahim berkata),
Anakku....
Sesungguhnya Allah swt memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.
(QS. AL-BAQARAH [2]:132)
===
(Kisah Luqman dengan anaknya)
Anakku...
Janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar.
(QS. LUQMAN [31]:13)
===
(Nabi Ya'qub berkata)
Anak-anaku..
Janganlah kamu (bersama-sama) masuk satu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu sedikit pun (dari takdir) Allah. KEPUTUSAN MENETAPKAN (SESUATU) HANYALAH HAK ALLAH SWT, KEPADANYALAH AKU BERTAWAKKAL DAN HENDAKLAH KEPADA-NYA saja orang-orang bertawakkal (berserah diri).
(QS. YUSUF [12]:67)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda